BLOG

KRS WNIOSKI – REJESTROWE NA STARYCH WZORACH

Wnioski KRS i wzory wniosków rejestrowych do KRS reguluje Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania....

LOKAL KOMUNALNY – KWESTIE DZIEDZICZENIA I PRAW DO NAJMU

LOKAL KOMUNALNY - CZY NAJEM JEST DZIEDZICZNY? Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa spadkowego lokal komunalny nie należy do spadku prawa i obowiązkó zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone...

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – ELEKTRONICZNA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Postępowanie egzekucyjne w końcu otrzymało zmiany - po trzech latach od wejścia w życie przepisów o elektronicznej licytacji ruchomości Krajowa Rada Komornicza w marcu 2020 roku wreszcie uruchomiła portal do ich przeprowadzania. Uruchomiona została internetowa...

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH – ZMIANA W WYSOKOŚCI OPŁAT

W dniu 06 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Reforma postępowania cywilnego wchodzi w...

NOWELIZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

W Dzienniku Ustaw została ogłoszona dnia 06 sierpnia 2019 r. ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. O zmianach w zakresie...

OPŁATY SĄDOWE I WZROST ICH WARTOŚCI

W dniu 06 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, co oznacza zmianę wartości za opłaty...

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ STWIERDZONYCH ORZECZENIEM

Wokół tematu, jakim jest przedawnienie roszczeń stwierdzonych orzeczeniem Sądu, narosło wiele błędnych teorii i mitów. Wielu dłużników uważa, że po tym, jak egzekucja została umorzona przez Komornika jako bezskuteczna, jest już po sprawie i mogą się niczym nie...

NAJEM INSTYTUCJONALNY SPOSOBEM NA NIEUCZCIWYCH NAJEMCÓW?

Z dniem 11 września 2017 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana tzw. ustawa o ochronie praw lokatorów wprowadzająca nową instytucję najmu instytucjonalnego (nie mylić z najmem okazjonalnym). Zgodnie z nowelizowaną ustawą „Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest...