Wnioski KRS i wzory wniosków rejestrowych do KRS reguluje Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

Powyższe rozporządzenie miało utracić moc obowiązującą z dniem 01 marca 2020 roku, jednakże termin ten został przesunięty o rok, wobec czego w dalszym ciągu obowiązują stare formularze wniosków rejestrowych do KRS. Niewielkie zmiany mają ułatwić złożenie wniosków dyrektorom instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jak zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości prace legislacyjne nie mają na celu dokonywania ewentualnych innych zmian porządkowych względem pozostałych formularzy przewidzianych zmienianym  rozporządzeniem.

Za sprawą obowiązującej od dnia 15 marca 2018 roku nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym minister sprawiedliwości miał przygotować nowe wzory wniosków do KRS. Tak się jednak nie stało. W ostatniej chwili przesunięto  o rok wejścia w życie w pełni elektronicznego postępowania rejestrowego. Dokonano tego w uchwalonej dnia 09 stycznia 2020 roku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającej między innymi sądy do spraw własności przemysłowej.

W powyższej ustawie przesunięto też o rok między innymi wejście w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej. Z uzasadnienia tejże nowelizacji wynika, iż chodziło o danie przedsiębiorcom dodatkowego czasu na dostosowanie się do tych nowych regulacji, które w sposób zasadniczy zmieniają funkcjonowanie spółek.

Wnioski KRS – co z datą wprowadzenia zmian?

Zmiany dotyczące przesunięcia o rok, czyli do dnia 28 lutego 2021 roku obowiązywania rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania przewiduje art. 12 styczniowej nowelizacji.

W efekcie wciąż obowiązują dotychczasowe stare wzory wniosków rejestrowych do KRS.

KRS wnioski – chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Zapraszam do kontaktu oraz do zapoznania się z moją ofertą.